• https://t.me/lamgamebaiz
  • 0898777561
News Photo

SHARE CODE ĐĂNG TIN BÁN BẤT ĐỘNG SẢN ,CHO THUÊ CĂN HỘ

SHARE CODE ĐĂNG TIN BÁN BẤT ĐỘNG SẢN ,CHO THUÊ CĂN HỘ

1.__thumbnail.png
1.png
2.png
3.png

 

TẢI CODE VỀ UP CODE VÀ SQL LÊN HOST 

SỬA THÔNG TIN DATA TẠI :includes/config.php

 

ADMIN : 1@1.COM   PASS : phamvanha

link  tải   https://drive.google.com/file/d/1DYO-SjlAT11D6dHyWmwGK5VDYqrX6heJ/view?usp=sharing

http:// https://drive.google.com/file/d/1DYO-SjlAT11D6dHyWmwGK5VDYqrX6heJ/view?usp=sharing

CHIA SẺ LÊN MẠNG XÃ'S HỘI

BÌNH LUẬN

bạn muốn kinh doanh game bài