• https://t.me/lamgamebaiz
 • 0898777561

GÓI 1

3 TRIỆU

CODE

 • 1 TÊN MIỀN 
 • CÀI ĐẶT LÊN ONLINE 
 • KO CÓ APP - CÓ WEB
 • KO NẠP RÚT ONILNE
 • VPS KHỎE 4-4
 •  BẢN KINH DOANH

GÓI 2

5 TRIỆU

CODE

 • TÊN MỀN
 • VPS 
 • APP ADNDROI - VÀ WEB
 • CÀI ĐẶT LÊN ONLINE
 • BẢN KINH DOANH
 • NẠP RÚT TỰ ĐỘNG

GÓI 3

10 TRIỆU

CODE

 • TÊN MIỀN
 • VPS - SEVER
 • APP IOS VÀ ANDROI -  WEB
 • NẠP RÚT TỰ ĐỘNG
 • CHỐNG HACK
 • SỬA GIAO DIỆN

bạn muốn kinh doanh game bài